Księgowość dla prawników – nowa oferta promocyjna

OFERTA OBEJMUJE:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • przygotowanie i wysyłka drogą elektroniczną zgłoszeń ZUS przedsiębiorcy (ZUA, ZZA, ZWUA)
 • przygotowanie i wysyłka drogą elektroniczną deklaracji ZUS przedsiębiorcy
 • obliczanie zobowiązań wobec ZUS
 • księgowanie transakcji krajowych i międzynarodowych
 • przygotowanie i wysyłka drogą elektroniczną deklaracji VAT
 • przygotowanie i wysyłka drogą elektroniczną jpk_vat
 • przygotowanie i wysyłka drogą elektroniczną deklaracji VAT-UE
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych: PIT, VAT
 • dostęp do katalogu Dropbox (dostarczanie i przechowywanie online kopii sporządzonej dokumentacji)
 • przechowywanie i archiwizacja danych
 • indywidualnego księgowego specjalizującego się w branży prawniczej
 • bezpłatne przygotowanie dokumentów założycielskich dla nowootwieranych działalności gospodarczych
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania i terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy
 • doradztwo w zakresie typowych, specjalistycznych w branży prawniczej operacji
 • możliwość korzystania z usług doradcy podatkowego i spersonalizowanej optymalizacji podatkowej z rabatem 20%.

Umowa zawierana na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji z usług biura przed upływem roku, do ceny za bieżące usługi doliczona zostanie wartość rabatu dla nowych klientów określona w umowie.

Promocja obowiązuje dla umów zawartych do 31.3. 2018 r.