Zeznania roczne 2017

OFERTA ZEZNAŃ ROCZNYCH  ZA 2017 ROK

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Sporządzamy zeznania roczne osób fizycznych za 2017 r., w tym zeznania roczne obejmujące:

  • wspólne rozliczenie małżonków lub wspólne rozliczenie z dzieckiem,
  • ulgi: np. na dzieci, odsetkowa, darowizny,
  • dochody pozyskiwane za pośrednictwem płatników (z umów o pracę, zlecenia, dzieło, emerytury, renty – na podstawie PIT-11),
  • dochody pozyskiwane bez pośrednictwa płatników (tzw. inne źródła, nieodpłatne świadczenia, najem)
  • dochody z kapitału (np. gra na giełdzie)
  • rozliczenie nierezydentów dotyczące dochodów osiąganych w Polsce (np. najem),
  • dochody zagraniczne lub dochody wspólne z osobami zarabiającymi zagranicą.

Wysyłka elektroniczna zeznań

W ramach usługi sporządzania zeznań rocznych możliwość wysłania zeznania rocznego elektronicznie do Urzędu Skarbowego przez pracowników biura za pomocą tzw. danych autoryzujących.

Dane autoryzujące składają się z numeru identyfikacji podatkowej (NIP, PESEL), danych osobowych oraz kwoty przychodów. Prosimy o zabranie ze sobą kopii poprzedniego dowolnego zeznania złożonego w Urzędzie za 2015 rok (jeden z druków: Pit-28, Pit-36, Pit-36L, Pit-37, Pit-38, Pit-39, Pit-40) lub informacji o wartości sumy przychodów za 2015 w wykazanym zeznaniu.

Nie znalazłeś swoich dochodów na powyższej liście?

Wyślij zapytanie za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń: tel. 505 967 204.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości