15% CIT już od 2017 r.

Nowelizacja ustaw podatkowych wprowadza od 2017 roku nową, preferencyjną stawkę podatku dochodowego: 15%.

Nowa stawka objąć ma wyłącznie podatek dochodowy od osób prawnych. Nie będą mogli z niej skorzystać podatnicy PIT czyli podatnicy podatku od osób fizycznych. Preferencyjną stawkę 15% CITu stosować będą wyłącznie małe przedsiębiorstwa, ale tylko te, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (oraz komandytowo-akcyjnej), a dodatkowo – także stowarzyszenia, fundacje czy wspólnoty mieszkaniowe, w zakresie tych swoich dochodów, które nie są zwolnione od podatku.

Preferencji nie przewidziano dla form prowadzenia działalności przewidzianych dla małych przedsiębiorstw – w formie przede wszystkim spółek osobowych czyli spółki jawnej, cywilnej, partnerskiej czy komandytowej. Także zwykłe osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie będą beneficjentami tej zmiany.

W efekcie powstanie jeszcze większa dysproporcja w formach  opodatkowania i obciążeniach formalnoprawnych dla różnych form prowadzenia biznesu w Polsce.

 

Tagi: ,

Dodaj komentarz