US pozyska poufne dane przedsiębiorców od 2018!

MF przygotowuje się do przejęcia ogromnych ilość tzw. wrażliwych danych przedsiębiorców. 25 sierpnia 2016 organy podatkowe otrzymały pierwsze dane w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. To nowa forma przekazywania do organów podatkowych – na ich życzenie – całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej....

Nowość – płaca minimalna na zleceniach od 2017

Zasady wynagrodzeń minimalnych znacząco się zmienią wraz z nadejściem roku 2017. Od początku przyszłego roku dla umów zleceń oraz innych o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o zleceniu, zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Nowe regulacje nie zmienią umów o dzieło oraz umów agencyjnych, mimo istotnego podobieństwa. Obecnie minimalne wynagrodzenie nie obowiązuje dla umów...