VAT od usług budowlanych 2017 r.

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku VAT przyniosła kolejne utrudnienia w branży budowlanej. Decydujące znaczenie ma określenie daty sprzedaży. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. nie jest to data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (bądź podobnego dokumentu odbioru). Za datę wykonania usługi budowlanej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, zakończenia jej świadczenia w ustalonej części...

Zmiany w interpretacjach indywidualnych od 1 marca 2017 r.

1 marca przynosi ogromne zmiany w strukturze i organizacji aparatu fiskalnego. W ramach nowych zmian, od marca interpretacje indywidualne nie będą wydawane w ramach Izb Skarbowych. Interpretacjami indywidualnymi zajmie się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wprowadzono nowe wzory interpretacji. Opłaty od wniosków należy wpłacać na konto Krajowej Informacji Skarbowej (nr konta 25 1010 1212 0064 6422 3100...

Wyjaśnienia MF ws podwykonawców w branży budowlanej

Nowe przepisy, obowiązujące od 2017 roku w branży budowlanej, rodzą wiele problemów praktycznych. Brak definicji podwykonawcy w ustawie o podatku od towarów i usług powoduje, że podatnicy często nie wiedzą, w jaki sposób powinni opodatkować świadczone usługi budowlane: na zasadzie odwrotnego obciążenia czy na zasadach dotychczasowych (doliczając podatek VAT). Wątpliwości budzi bowiem najczęściej kto jest...