MR planuje kolejne sankcje podatkowe

Opóźnienia przekraczające 120 dni w płatności za wydatki firmowe mogą wiązać się z nowymi sankcjami podatkowymi. Planuje się powrót niesławnych przepisów o korekcie kosztów nieopłaconych w nieco odmienionej formie. Podatnik, który nie opłaci w terminie 120 dni wydatku, będzie zmuszony korygować koszty podatkowe. W konsekwencji ma płacić wyższe podatki. Podobne rozwiązanie istniało w latach 2013...

Czy Jpk_WB wejdą od 1 września 2017r.?

W maju 2017 udostępniono projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, zakładający od 1 września br obowiązek przekazywania danych z rachunków bankowych przedsiębiorców Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  tj. wprowadzenie dziennych jpk_wb. Wcześniejsze plany i nowelizacje przepisów obejmowały jedynie przekazywanie wyciągów w postaci jpk_wb na żądanie organów. Nowy obowiązek miał dotyczyć osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób...