Zmiany w rozliczeniach samochodów od 2019

24 sierpnia br MF opublikowało projekt ustawy wprowadzającej duże zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Projekt przewiduje m.in. ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację, najem, leasing samochodów osobowych do wysokości 50%. Ponadto planowany jest jeden nowy limit amortyzacji zaliczanej do kosztów: 150.000 zł, a więc będzie znacząco wyższy od obecnego 20.000...

Dane autoryzujące umożliwią wysyłkę jpk_vat

Obowiązek przesyłania co miesiąc plików jpk_vat objął od 2018r. ostatnią grupę czynnych podatników vat – mikroprzedsiębiorców. Jpk_vat to elektroniczna wersja ewidencji vat, wysyłana w specjalnym formacie do MF. Termin wysyłki jpk_vat za styczeń 2018r. upłynie 26 lutego br (25 luty to niedziela). Aby wysłać pliki jpk_vat, konieczne jest obecnie stosowanie bądź podpisu elektronicznego bądź profilu...

Koniec 50% kosztów uzyskania dla każdego twórcy

Pozornie dobre wieści dla twórców: od 2018 roku maksymalna kwota zwyczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów wzrasta z 42 764 zł do 85 528 zł. 27 listopada opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, która przyniosła szereg znaczących zmian w podatkach na 2018 rok. Ustawodawca...

Zmiana numerów kont do wpłaty składek ZUS

W 2018 obecne numery kont bankowych, na które przelewane są składki ZUS, stracą ważność. 4 numery kont bankowych do końca 2017 roku Obecnie, w zależności od rodzaju ubezpieczenia i zatrudnianych pracowników, przedsiębiorcy dokonują płatności różnego typu grup składek (np. składki społeczne) na różne numery kont bankowych właściwych dla każdej z tych grup. Jeden indywidualny rachunek...

MR planuje kolejne sankcje podatkowe

Opóźnienia przekraczające 120 dni w płatności za wydatki firmowe mogą wiązać się z nowymi sankcjami podatkowymi. Planuje się powrót niesławnych przepisów o korekcie kosztów nieopłaconych w nieco odmienionej formie. Podatnik, który nie opłaci w terminie 120 dni wydatku, będzie zmuszony korygować koszty podatkowe. W konsekwencji ma płacić wyższe podatki. Podobne rozwiązanie istniało w latach 2013...

Czy Jpk_WB wejdą od 1 września 2017r.?

W maju 2017 udostępniono projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, zakładający od 1 września br obowiązek przekazywania danych z rachunków bankowych przedsiębiorców Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  tj. wprowadzenie dziennych jpk_wb. Wcześniejsze plany i nowelizacje przepisów obejmowały jedynie przekazywanie wyciągów w postaci jpk_wb na żądanie organów. Nowy obowiązek miał dotyczyć osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób...

Korzystne zmiany w jednorazowej amortyzacji od sierpnia 2017

  Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj przepisami regulującymi amortyzaję środków trwałych, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, a także mali podatnicy, czyli tacy, których uzyskany przychód wraz z należnym podatkiem VAT w poprzednim roku nie przekroczył 1,2 mln euro (w 2017 r. jest to 5 157 000 zł), mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej...

VAT od usług budowlanych 2017 r.

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku VAT przyniosła kolejne utrudnienia w branży budowlanej. Decydujące znaczenie ma określenie daty sprzedaży. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. nie jest to data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (bądź podobnego dokumentu odbioru). Za datę wykonania usługi budowlanej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, zakończenia jej świadczenia w ustalonej części...

Zmiany w interpretacjach indywidualnych od 1 marca 2017 r.

1 marca przynosi ogromne zmiany w strukturze i organizacji aparatu fiskalnego. W ramach nowych zmian, od marca interpretacje indywidualne nie będą wydawane w ramach Izb Skarbowych. Interpretacjami indywidualnymi zajmie się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wprowadzono nowe wzory interpretacji. Opłaty od wniosków należy wpłacać na konto Krajowej Informacji Skarbowej (nr konta 25 1010 1212 0064 6422 3100...

Wyjaśnienia MF ws podwykonawców w branży budowlanej

Nowe przepisy, obowiązujące od 2017 roku w branży budowlanej, rodzą wiele problemów praktycznych. Brak definicji podwykonawcy w ustawie o podatku od towarów i usług powoduje, że podatnicy często nie wiedzą, w jaki sposób powinni opodatkować świadczone usługi budowlane: na zasadzie odwrotnego obciążenia czy na zasadach dotychczasowych (doliczając podatek VAT). Wątpliwości budzi bowiem najczęściej kto jest...