Wprowadzenie jednolitego podatku potwierdzone

Rzecznik rządu wypowiedział się w Radiu ZET na temat planów wprowadzenia jednolitego podatku dla przedsiębiorców: „Wprowadzenie jednolitego podatku, który będzie integrował te składki ZUS-owskie, jak i również podatek dochodowy jest przesądzone. Natomiast kwestia formuły w jakiej to nastąpi, to jest oczywiście tematem wielu rozmów pomiędzy ministrami. Ministrowie analizują, jak to wpłynie na polską gospodarkę, bo ten...

MF nie planuje podatku katastralnego

Poseł Paweł Grabowski złożył interpelację nr 6407 dotyczącą możliwości wprowadzenia podatku katastralnego, tj. podatku od wartości nieruchomości. Obecny system opodatkowania własności nieruchomości nie uzależnia wysokości podatku od wartości nieruchomości. Co kilka miesięcy pojawiały się bowiem doniesienia medialne o planach zmiany aktualnego systemu. W imieniu MF odpowiedzi udzielił Sekretarz stanu Wiesław Janczyk: „Od 2004 r. w...

US pozyska poufne dane przedsiębiorców od 2018!

MF przygotowuje się do przejęcia ogromnych ilość tzw. wrażliwych danych przedsiębiorców. 25 sierpnia 2016 organy podatkowe otrzymały pierwsze dane w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. To nowa forma przekazywania do organów podatkowych – na ich życzenie – całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej....

Nowość – płaca minimalna na zleceniach od 2017

Zasady wynagrodzeń minimalnych znacząco się zmienią wraz z nadejściem roku 2017. Od początku przyszłego roku dla umów zleceń oraz innych o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o zleceniu, zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Nowe regulacje nie zmienią umów o dzieło oraz umów agencyjnych, mimo istotnego podobieństwa. Obecnie minimalne wynagrodzenie nie obowiązuje dla umów...

Gotówka zniknie z obiegu po 2017?

Walkę z gotówką rozpoczął Minister Finansów. Ostatnie zmiany przepisów spowodują znaczne zmniejszenie limitu operacji płatniczych dokonywanych poza rachunkiem bankowym począwszy od 2017 roku. Dlaczego ta zmiana jest tak istotna dla przedsiębiorców? Nowe regulacje mają na celu ograniczenie szarej strefy i zwiększenie dochodów budżetowych dzięki znacznie poszerzonemu obowiązkowi dokonywania zapłaty za transakcje w sposób „rejestrowalny”. Trudno...