Gotówka zniknie z obiegu po 2017?

Walkę z gotówką rozpoczął Minister Finansów. Ostatnie zmiany przepisów spowodują znaczne zmniejszenie limitu operacji płatniczych dokonywanych poza rachunkiem bankowym począwszy od 2017 roku. Dlaczego ta zmiana jest tak istotna dla przedsiębiorców?

Nowe regulacje mają na celu ograniczenie szarej strefy i zwiększenie dochodów budżetowych dzięki znacznie poszerzonemu obowiązkowi dokonywania zapłaty za transakcje w sposób „rejestrowalny”. Trudno wszak ukryć obrót przechodzący przez rachunek bankowy. Wkrótce również wyciągi bankowe z rachunków związanych z prowadzeniem działalności, będą przekazywane w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, raz w miesiącu, do 25tego za poprzedni.

Aktualny limit transakcji, dla których należy posłużyć się rachunkiem bankowym (lub prowadzonym w SKOKu) to 15 tysięcy – euro. Od stycznia 2017 limit zmniejszy się do 15 tysięcy złotych, nie będzie możliwe wykorzystanie konta w SKOKu. Nowe przepisy przynoszą sankcje podatkowe za niedokonywanie płatności w wymagany przepisami sposób. Przedsiębiorcy, którzy będą regulowali gotówkowo lub w inny sposób nieprzewidziany nowymi przepisami swoje zobowiązania, nie zaliczą do kosztów wartości w ten sposób opłaconych transakcji. Obecne przepisy podatkowe nie zawierają tego rodzaju „kar”.

Wprowadzone rozwiązanie przypomina regulacje podatkowe wprowadzone w 2013 r.. Przedsiębiorcy nie mogli zaliczyć do kosztów opłaconych w całości wydatków. Rząd wycofał się z nieefektywnego fiskalnie pomysłu po zaledwie 3 latach obowiązywania przepisów.

 

Tagi:

Dodaj komentarz