15% CIT już od 2017 r.

Nowelizacja ustaw podatkowych wprowadza od 2017 roku nową, preferencyjną stawkę podatku dochodowego: 15%. Nowa stawka objąć ma wyłącznie podatek dochodowy od osób prawnych. Nie będą mogli z niej skorzystać podatnicy PIT czyli podatnicy podatku od osób fizycznych. Preferencyjną stawkę 15% CITu stosować będą wyłącznie małe przedsiębiorstwa, ale tylko te, które prowadzą działalność gospodarczą w formie...

US i ZUS wymieniają się informacjami

Dotychczasowe przepisy nie umożliwiały wymiany szczegółowych danych o osobach i ich dochodach. Nowe przepisy, wprowadzone ustawą z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zmieniają zupełnie stan rzeczy. Dotychczasowe udostępnienie danych mogło odbywać się w postaci anonimowych zbiorów danych czy danych statystycznych. Zmiana przepisów umożliwia przetwarzanie...

W 2017 r. wzrosną podstawy składek ZUS przedsiębiorców

Nowy Rok przyniesie zmianę w wysokości składek ZUS przedsiębiorców. Minimalne wynagrodzenie oraz przeciętne wynagrodzenie, od których zależą stawki składek społecznych, wzrosną w 2017 roku, a co za tym idzie – również minimalna obowiązkowa podstawa do ubezpieczeń społecznych oraz FP dla przedsiębiorców. Dla „nowych” przedsiębiorców, czyli osób korzystających z preferencji w opłacaniu składek społecznych, podstawa wzrośnie...

MF nie likwiduje ulgi na dzieci i wspólnego rozliczania

MF dementuje pogłoski, wynikłe z wypowiedzi wiceministra: „Ministerstwo Finansów informuje, że nie prowadzi prac zakładających likwidację ulg na dzieci oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Wypowiedź wiceministra finansów Leszka Skiby została błędnie zinterpretowana przez dziennikarza. Pan minister, odpowiadając w Sejmie na pytanie posłanki PO, stwierdził, że przy konstrukcji jednolitego podatku nie zostanie wykorzystany pomysł PO...

Kompensata należności w 2017 r.

1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie regulacje, których skutkiem jest niezaliczenie do kosztów transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł jeśli nie zostały zapłacone przelewem. Zapłata nie jest jednak jedyną formą regulowania zobowiązań. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia stwierdzające, że „nowe” przepisy obejmują wyłącznie regulowanie zobowiązania w formie zapłaty. Nie odnoszą się one natomiast do regulowania...

Limit na kasy fiskalne w 2017 r. utrzymany

Znamy już zasady zwolnień z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2017 r. MF opublikowało niedawno projekt nowego rozporządzenia ws zwolnień. Wynika z niego, że dotychczasowy limit zwolnienia nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 20 000 zł. Projektowane przepisy głównie utrzymując rozwiązania stosowane dotychczas. Zmiany mają nieznaczny charakter, dotyczą przede wszystkim zwolnień przedmiotowych oraz...

Polskie prawo najbardziej chwiejne w historii

Rocznie wchodzi w życie ponad 20 tysięcy stron aktów prawnych. Rok 2014 był pod tym względem rekordowy – weszło w życie ponad 25 tys. stron aktów prawnych. W porównaniu okresu, gdy zmieniał się ustrój państwa, to kilkakrotnie więcej! Tym samym Polska stała się liderem w UE w tworzeniu prawa. Wg obliczeń Grant Thorton tworzących raport „Barometr...

Wprowadzenie jednolitego podatku potwierdzone

Rzecznik rządu wypowiedział się w Radiu ZET na temat planów wprowadzenia jednolitego podatku dla przedsiębiorców: „Wprowadzenie jednolitego podatku, który będzie integrował te składki ZUS-owskie, jak i również podatek dochodowy jest przesądzone. Natomiast kwestia formuły w jakiej to nastąpi, to jest oczywiście tematem wielu rozmów pomiędzy ministrami. Ministrowie analizują, jak to wpłynie na polską gospodarkę, bo ten...

MF nie planuje podatku katastralnego

Poseł Paweł Grabowski złożył interpelację nr 6407 dotyczącą możliwości wprowadzenia podatku katastralnego, tj. podatku od wartości nieruchomości. Obecny system opodatkowania własności nieruchomości nie uzależnia wysokości podatku od wartości nieruchomości. Co kilka miesięcy pojawiały się bowiem doniesienia medialne o planach zmiany aktualnego systemu. W imieniu MF odpowiedzi udzielił Sekretarz stanu Wiesław Janczyk: „Od 2004 r. w...

US pozyska poufne dane przedsiębiorców od 2018!

MF przygotowuje się do przejęcia ogromnych ilość tzw. wrażliwych danych przedsiębiorców. 25 sierpnia 2016 organy podatkowe otrzymały pierwsze dane w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. To nowa forma przekazywania do organów podatkowych – na ich życzenie – całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej....