Nowość – płaca minimalna na zleceniach od 2017

Zasady wynagrodzeń minimalnych znacząco się zmienią wraz z nadejściem roku 2017. Od początku przyszłego roku dla umów zleceń oraz innych o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o zleceniu, zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Nowe regulacje nie zmienią umów o dzieło oraz umów agencyjnych, mimo istotnego podobieństwa. Obecnie minimalne wynagrodzenie nie obowiązuje dla umów...

Gotówka zniknie z obiegu po 2017?

Walkę z gotówką rozpoczął Minister Finansów. Ostatnie zmiany przepisów spowodują znaczne zmniejszenie limitu operacji płatniczych dokonywanych poza rachunkiem bankowym począwszy od 2017 roku. Dlaczego ta zmiana jest tak istotna dla przedsiębiorców? Nowe regulacje mają na celu ograniczenie szarej strefy i zwiększenie dochodów budżetowych dzięki znacznie poszerzonemu obowiązkowi dokonywania zapłaty za transakcje w sposób „rejestrowalny”. Trudno...