Ubezpiecznie OC

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Polisa naszego biura rachunkowego została zawarta z PZU.