Czy Jpk_WB wejdą od 1 września 2017r.?

W maju 2017 udostępniono projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, zakładający od 1 września br obowiązek przekazywania danych z rachunków bankowych przedsiębiorców Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  tj. wprowadzenie dziennych jpk_wb.

Wcześniejsze plany i nowelizacje przepisów obejmowały jedynie przekazywanie wyciągów w postaci jpk_wb na żądanie organów.

Nowy obowiązek miał dotyczyć osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalość gospodarczą (przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Wyłączono mikroprzedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych.

W praktyce, gdy w/w podatnicy posiadają rachunek w Polsce, obowiązek przesyłania plików spoczywa na banku lub spółdzielczej kasie. Przedsiębiorca samodzielnie przesyłałby pliki wówczas, gdy obowiązek dotyczyłby przesłania pliku z wyciągu w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału spoza Polski.

Mimo, iż o nowym obowiązku można było usłyszeć już od maja, projekt ustawy nadal znajduje się na etapie tzw. konsultacji społecznych – tj. na początkowym etapie legislacyjnej drogi, jaką musi przejść projekt by stać się obowiązującą ustawą nowelizującą Ordynację podatkową. Do tej nowelizacji potrzebne będą jeszcze rozporządzenia i przygotowanie bazy technicznej.

Zatem z bardzo dużym prawdopodobieństwem można określić, iż w najbliższych tygodniach – czy to po 1 września czy po 1 października br nie będziemy przekazywać plików jpk_wb. Proponowaną nowelizację masowo krytykowano od czasu ogłoszenia projektu, być może jest to przyczyna tak długiego okresu konsultacji społecznych. Możliwe jest również, iż projekt zostanie zupełnie wycofany lub znacząco zmodyfikowany. Do tego czasu – a wydaje się, że mamy go sporo – nie musimy obawiać się mnożenia dodatkowych obowiązków związanych z posługiwaniem się firmowym rachunkiem bankowym.

Tagi:

Dodaj komentarz