Koniec 50% kosztów uzyskania dla każdego twórcy

Pozornie dobre wieści dla twórców: od 2018 roku maksymalna kwota zwyczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów wzrasta z 42 764 zł do 85 528 zł.
27 listopada opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, która przyniosła szereg znaczących zmian w podatkach na 2018 rok.

Ustawodawca zdecydował się na podniesienie limitu wysokości maksymalnych kosztów ryczałtowyh 50% dla przychodów uzyskanych z tytułu:
1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
3) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami,
do kwoty 85 528 zł rocznie.

Jednocześnie wprowadzono ograniczenie osób, które z powyższych kosztów mogą skorzystać. Do końca 2017 nie istniał katalog rodzajów działalnosci, do których można było je stosować – poniższy katalog będzie miał zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2018 z tytułu działalności:
a) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
b) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
c) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
d) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
e) publicystycznej.

Tagi:

Dodaj komentarz