MF nie planuje podatku katastralnego

Poseł Paweł Grabowski złożył interpelację nr 6407 dotyczącą możliwości wprowadzenia podatku katastralnego, tj. podatku od wartości nieruchomości. Obecny system opodatkowania własności nieruchomości nie uzależnia wysokości podatku od wartości nieruchomości. Co kilka miesięcy pojawiały się bowiem doniesienia medialne o planach zmiany aktualnego systemu.

W imieniu MF odpowiedzi udzielił Sekretarz stanu Wiesław Janczyk: „Od 2004 r. w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace dotyczące opodatkowania nieruchomości w oparciu o ich wartość. Prowadzone w przeszłości prace w tym zakresie miały charakter analityczny.

Ministerstwo Finansów obecnie nie planuje wprowadzenia podatku, w którym podstawą opodatkowania byłaby wartość nieruchomości.”

Dodaj komentarz