Nowość – płaca minimalna na zleceniach od 2017

Zasady wynagrodzeń minimalnych znacząco się zmienią wraz z nadejściem roku 2017.

Od początku przyszłego roku dla umów zleceń oraz innych o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o zleceniu, zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Nowe regulacje nie zmienią umów o dzieło oraz umów agencyjnych, mimo istotnego podobieństwa. Obecnie minimalne wynagrodzenie nie obowiązuje dla umów innych niż umowa o pracę. W 2016 wynosi 1850 zł brutto za miesiąc na pełnym etacie, na 2017 rok kwotę tą określono na 2000 zł brutto. W przeliczeniu pełnego etatu na godziny, określa się minimalną stawkę godzinową.

Nowa stawka będzie miała zastosowanie do zleceń zawieranych zarówno z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i z przedsiębiorcami, o ile sami nie zatrudniają pracowników, ani też nie współpracują ze zleceniobiorcami.

Inne istotne zmiany w kwestii minimalnego wynagrodzenia to:

  • przyjmujący zlecenie nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości równej minimalnej stawce godzinowej ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę,
  • wypłata musi nastąpić co najmniej 1 raz w miesiącu, gdy zlecenia trwa dłużej niż miesiąc,
  • podobnie jak w przypadku umowy o pracę, świadczenie musi nastąpić w formie pieniężnej (przelew, gotówka).

– w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest ustalane wyłącznie według zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym (np. agenci ubezpieczeniowi, przedstawiciele handlowi),

– cywilnoprawne zawierane w zakresie usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy,

– cywilnoprawne dotyczące sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,

– cywilnoprawne dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

 

 

Tagi:

Dodaj komentarz