US i ZUS wymieniają się informacjami

Dotychczasowe przepisy nie umożliwiały wymiany szczegółowych danych o osobach i ich dochodach. Nowe przepisy, wprowadzone ustawą z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zmieniają zupełnie stan rzeczy.

Dotychczasowe udostępnienie danych mogło odbywać się w postaci anonimowych zbiorów danych czy danych statystycznych. Zmiana przepisów umożliwia przetwarzanie i wymianę informacji o konkretnych osobach (np. przedsiębiorcach): ubezpieczonych, podatnikach i płatnikach. Nowelizacja szczegółowo precyzowuje zakres danych, którymi będą mogły wymieniać się ZUS i US. Urzędy skarbowe zyskają możliwość m.in. weryfikacji kwoty składek ZUS zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego wpływających na podstawę opodatkowania.

Zmiana ma służyć poprawie efektywności w egzekucji należności podatkowych i składkowych. Pozyskiwane przez obie instytucje dane umożliwią skuteczniejszy pobór należności.

Wymiana informacji ponadto posłuży rządowym planom wprowadzenia tzw. jednolitego podatku, czyli jednej daniny w miejsce aktualnego szeregu składek odprowadzanych do ZUS oraz podatku dochodowego. Przed obiema instytucjami stoi niełatwe zadanie wprowadzenia kompatybilności swoich systemów, możliwości importu i eksportu danych, a w przyszłości zintegrowania. Tylko ze względu na wyzwania organizacyjno-techniczne czy konieczność dostosowania dziesiątek ustaw regulujących oskładkowanie i opodatkowanie dochodów w Polsce, wprowadzenie jednolitego podatku już od 2018 roku wydaje się mało realne.

Ustawa umożliwiająca udostępnianie danych między ZUS i US weszła w życie 5 listopada 2016 r.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz