US pozyska poufne dane przedsiębiorców od 2018!

MF przygotowuje się do przejęcia ogromnych ilość tzw. wrażliwych danych przedsiębiorców. 25 sierpnia 2016 organy podatkowe otrzymały pierwsze dane w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

To nowa forma przekazywania do organów podatkowych – na ich życzenie – całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane przekazywane organom podatkowym obejmą wiele tzw. wrażliwych danych przedsiębiorców, i z czasem obowiązek ich przekazu obejmie nie tylko okres kontroli. Ostatecznie dane mają być obowiązkowo przesyłane do US pomimo braku kontroli – bez wezwania. To bardzo istotna zmiana w stosunku do dotychczasowych regulacji. Dotychczas organy podatkowe otrzymywały dane, kiedy toczyła się kontrola czy czynności sprawdzające.

Obowiązek dostarczania danych w ramach JPK jest uniezależniony od okresu, w jakim przedsiębiorcy rozliczają podatek od towarów i usług czy podatek dochodowy. Podatnik, który rozlicza się kwartalnie, będzie zobligowany do przesyłu danych w takim samym terminie jak ten, który rozlicza się miesięcznie – do 25tego dnia po miesiącu, którego dotyczy JPK.

 

Na Jednolity Plik Kontrolny składają się dane w ramach 7 struktur:

Struktura 1 – księgi rachunkowe,
Struktura 2 – wyciągi bankowe,
Struktura 3 – magazyn,
Struktura 4 – ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
Struktura 5 – faktury VAT,
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
Struktura 7 – ewidencja przychodów.

Likwidacja rozliczeń kwartalnych

Obowiązki związane z terminem przekazywania danych raz w miesiącu w formie JPK wskazywały jednoznacznie na zamiar likwidacji lub znacznego ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT. We wrześniu 2016 MF opublikowało projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług, z których jednoznacznie wynikają daleko idące obostrzenia dla podatników, którzy wybiorą rozliczenia kwartalne. Aktualny projekt zakłada m.in. możliwość rozliczenia kwartalnego co najmniej rok po rozpoczęciu działalności czy ograniczenie listy podatników, którzy mogą przyjąć tą formę rozliczeń. Projekt nie przeszedł jeszcze drogi legislacyjnej dla ustaw podatkowych, być może restrykcje w nowych regulacjach ulegną jeszcze większemu zaostrzeniu lub, co mniej prawdopodobne, zmniejszeniu.

 

Dodaj komentarz