Zmiana numerów kont do wpłaty składek ZUS

W 2018 obecne numery kont bankowych, na które przelewane są składki ZUS, stracą ważność.

4 numery kont bankowych do końca 2017 roku

Obecnie, w zależności od rodzaju ubezpieczenia i zatrudnianych pracowników, przedsiębiorcy dokonują płatności różnego typu grup składek (np. składki społeczne) na różne numery kont bankowych właściwych dla każdej z tych grup.

Jeden indywidualny rachunek do wpłaty składek od 2018

Od przyszłego roku każdy przedsiębiorca będzie dokonywał przelewu składek ZUS na jeden numer rachunku bankowego, opłacając jednym przelewem wszystkie należne składki. Zmienią się zatem formularze przelewu na składki ZUS – będą przypominały zwykłe formularze przelewu. To ZUS będzie odpowiednio księgował wpłaty odpowiednio do zadeklarowanych w deklaracjach składek.

Nie będą już działały uniwersalne, powszechnie znane numery kont bankowych ZUS. Każdy przedsiębiorca otrzyma indywidualny rachunek bankowy, przypisany wyłącznie do tego przedsiębiorcy. Jednym z elementów składowych nowego numeru konta bankowego będzie NIP przedsiębiorcy. Umożliwi to pewną identyfikację płatnika.
ZUS już rozpoczął wysyłkę nowych numerów rachunków bankowych. Już w styczniu 2018 – płacąc składki za grudzień 2017 – wpłacimy je na nowe dedykowane konta. Z systemów bankowych znikną zatem znane nam formatki przelewów. Formularz przelewu na składki ZUS nie będzie różnił się od zwykłego przelewu krajowego począwszy od 2018 roku.

Dodaj komentarz